Cookiebeleid.

Aarzel niet om ons te contacteren indien je vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

Contact

Cookiebeleid.

Aarzel niet om ons te contacteren indien je vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

Contact

De website https://aria.be/ (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Aria Consultancy BV (hierna “Aria”, “Wij” en “Ons”)
Dries 40
9420 Erpe-Mere
België

Ondernemingsnummer BE 0739.861.263.

hello@aria.be
+32 9 391 11 80

1. Introductie

Aria is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres en het e-mailadres.

Aria vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken en lezen. Aria wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de onlinediensten van Aria worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies. Deze technieken worden hierna gemakshalve ‘cookies’ genoemd. In dit cookiebeleid wenst Aria u te informeren welke cookies er gebruikt worden en waarom dit gebeurt. Verder wordt er in deze cookieverklaring toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Aria wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Aria heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten van Aria, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Aria aanbiedt en die toegang geven tot de content van Aria.

Aria kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten van Aria en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

2. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

‘Aria’: Aria Consultancy, besloten vennootschap met zetel te Dries 40, 9420 Erpe-Mere en ondernemingsnummer BE 0739.861.263.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Aria via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding: 04-08-2012)

3. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op de harde schijf van je lokale computer worden geplaatst. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op die manier kan onze website je herkennen. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden.

4. Wat voor cookies gebruikt Aria en waarom?

5. Toestemming voor het gebruik van cookies.

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

6. Welk nut hebben deze cookies?

Cookies helpen om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

7. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Geef je toestemming, dan slaat de website deze toestemming op in een cookie. De toestemming goed dan zolang deze toestemmingscookie op je computer, tablet of smartphone staat. Je hoeft op deze manier niet bij elk herhaald bezoek aan een website opnieuw toestemming te geven. De toestemmingscookie heeft namelijk al onthouden dat je toestemming hebt gegeven.

Je kunt je toestemming ook weer intrekken, bijvoorbeeld door de cookie van je computer, tablet of smartphone te verwijderen. Dat betekent dat je bij een eerstvolgend bezoek aan de website dus opnieuw om toestemming moet worden gevraag voor het plaatsen van cookies.

8. Kan ik cookies verwijderen of uitschakelen?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat de cookies automatisch geaccepteerd worden. Als u naar de browserinstellingen op uw computer gaat kan u echter wel cookies verwijderen die reeds geplaatst werden en kan u ook nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop dit gebeurt verschilt per browser.

Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar: hello@aria.be.